Trenger DU fremtidsfullmakt?

Mange er opptatt av å skrive testament, fordi de vil bestemme hva som skal skje med det de eier etter sin død. Men hva ønsker du skal skje med det du eier, dersom du en dag ikke lenger kan ta vare på eiendelene dine, mens du lever?

 

Tenk deg at du blir dement, får Alzheimers, får slag, eller av andre årsaker ikke kan ta vare på dine egne interesser.

 

Hva ønsker du skal skje med boligen din dersom du flytter permanent inn på et sykehjem? Skal den selges? Skal salgssummen deles ut som forskudd på arv? 

 

Hva vil du skal skje med hytten du ikke lenger kan benytte deg av? Skal den stå ubrukt til du faller fra? Eller skal den som skal arve hytten, få overta når du ikke lenger kan bruke hytten?

 

Hva med bilen din, som du ikke lenger kan kjøre? Skal den selges på det åpne markedet? Eller skal den selges billig til et barnebarn som trenger den?

 

Ønsker du kanskje at noen skal få gaver ved spesielle milepæler? F.eks. at hvert barnebarn som blir myndig, skal få et bestemt pengebeløp på vei inn i voksenlivet?

Dette og mye mer kan du bestemme i en fremtidsfullmakt.

 

Men, dersom man trenger verge, vil man få oppnevnt en verge av Statsforvalteren. Trenger man da egentlig å opprette en fremtidsfullmakt?

 

Vi tør påstå at svaret er klart JA.

 

For det første innebærer en fremtidsfullmakt at du selv bestemmer hvem som skal være din verge. Da kan f.eks. din ektefelle, dine barn eller andre du stoler på bli din verge. Uten fremtidsfullmakt risikerer du derimot å få en fremmed person, som ikke kjenner deg, som din verge.

 

For det andre er det ikke sikkert at en offentlig verge kommer til å ivareta dine interesser slik du ønsker, fordi:

1.       det finnes begrensninger for hva en offentlig oppnevnt verge kan gjøre, og

2.       en offentlig oppnevnt verge vil ofte ikke vite hva du faktisk ønsker.

 

På grunn av dette kan du risikere at boligen eller hytten du ikke lenger kan benytte deg av, ikke selges, men derimot blir stående ubrukt til du faller fra. Videre kan en offentlig verge i utgangspunktet ikke dele ut forskudd på arv, selv om du ikke trenger pengene dine. Bilen din vil trolig bli solgt på det åpne markedet, selv om du har et barnebarn du ville ha solgt den billig til. Og vergen kan heller ikke dele ut større gaver, uansett hvilke milepæler barnebarnet ditt når.

 

I tillegg til å bestemme hvordan dine økonomiske interesser skal ivaretas, kan du i fremtidsfullmakten også bestemme hvem som skal ivareta dine personlige interesser og hvordan. Hvem vil du skal bestemme om du skal flytte på institusjon, hvem skal hjelpe deg med legeavtaler, hvilke fritidsaktiviteter ønsker du å være med på, o.l.

 

Kort oppsummert, trenger du en fremtidsfullmakt dersom du selv ønsker å bestemme:

  1. hvem som skal være din verge,
  2. hvordan vergen skal styre din økonomi og
  3. hvordan vergen skal ivareta dine personlige interesser.  

 

0
Feed

Skriv en kommentar