Pris og vilkår

Våre priser og timesatser

Timesats for private

Kr. 1.950,- eks. mva., dvs. kr. 2 437,50 inkl. mva.

Timesats for bedrifter

Kr. 2.150,- eks. mva.

Fri rettshjelp og forsikring

I enkelte saker kan du ha krav på å få dekket advokatbistand av det offentlige. I andre saker kan forsikringen din dekke hele eller deler av kostnadene ved advokatbistanden.

Ta uforpliktende kontakt med oss, så undersøker vi dette for deg.

Kontakt oss

Minsteenhet fakturering 0,25 timer / 15 minutter

Før oppdrag starter betaler du normalt et forskuddsbeløp.

Dersom det må betales rettsgebyr eller andre offentlige avgifter skal disse dekkes på forhånd.