OFFENTLIGE DØDSbo

OFFENTLIGE DØDSBO

INFORMASJON TIL KREDITORER I AKTIVE OFFENTLIGE DØSBO

MARTIN STRØMØY

Info til kreditorer: Proklamafristen er gått ut

GEIR ARNE BLOMBERG

Info til kreditorer: Proklamafristen er gått ut.

JAN MAGNE EMBERLAND

Info til kreditorer: Proklamafristen er gått ut.

WILLY SJØVOLL

Info til kreditorer: Proklamafristen er gått ut.

KJELL OLAV THARALDSEN

Info til kreditorer: Proklamafrist går ut den 4.3.2022. Info ad proklama og melding om krav

ANNY HALLERAKER

Info til kreditorer: Info ad proklama og melding av krav