OFFENTLIGE DØDSbo

OFFENTLIGE DØDSBO

INFORMASJON TIL KREDITORER I AKTIVE OFFENTLIGE DØSBO

SIGMUND ANNAR DYBEDOKKEN

Info til kreditorer: Proklamafristen er gått ut

ARNE OPSANGER 

Info til kreditorer: Proklamafristen er gått ut

JOHN BIRKELAND

Info til kreditorer: Proklamafrist er gått ut

MARTIN STRØMØY

Info til kreditorer: Proklamafristen er gått ut

ANNE MARGRETE DALE

Info til kreditorer: Proklamafristen er gått ut

GEIR ARNE BLOMBERG

Info til kreditorer: Proklamafristen gikk ut den 5.11.2021. Info ad kunngjøring om melding av krav

INGRID FOSSUM

Info til kreditorer: Proklamafristen gikk ut den 10.11.2021. Info ad kunngjøring om melding av krav

JAN MAGNE EMBERLAND

Info til kreditorer: Proklamafristen går ut den 1.1.2022.  Info ad kunngjøring om melding av krav