OFFENTLIGE DØDSbo

OFFENTLIGE DØDSBO

INFORMASJON TIL KREDITORER I AKTIVE OFFENTLIGE DØSBO

KJELL OLAV THARALDSEN

Info til kreditorer: Proklamafrist går ut den 4.3.2022. Info ad proklama og melding om krav

ANNY HALLERAKER

Info til kreditorer: Info ad proklama og melding av krav

KAI ROBERT SUNDLAND

Info til kreditorer: Proklamafrist går ut 27.1.2023.