Profesjonell bistand fra erfarne advokater

Advokatene Aksnes | Aarskog er et advokatkontor med spesialisert kompetanse og lang erfaring innenfor flere rettsområder. Ta kontakt for en uformell prat med oss i dag.

Kontakt oss

Våre rettsområder

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige spørsmål.

Barnefordeling

Vi hjelper foreldre vedrørende foreldreansvar, daglig omsorg og omfanget av samværsrett.

Barnevern

Vi hjelper foreldre i saker som gjelder foreldreansvar, daglig omsorg og omfanget av samværsrett.

Fast eiendom og leie av bolig og øvrige lokaler

Vi bistår i spørsmål vedrørende fast eiendom, herunder saker om leie av bolig og andre lokaler.

Familie og arverett

Hos oss får du bistand med økonomisk planlegging for ektefeller og samboere, samt bistand ved deling etter opphør av samlivet.

Vi bistår deg med alt som har med arv å gjøre. Vi har også erfaring som bostyrere for tingretten i offentlige dødsbo.

Vi bistår med opprettelse av ektepakter, samboerkontrakter, testamenter og fremtidfullmakter, hvor vi tilbyr fast pris .

Avtalerett / kontraktsrett

Vi bistår med ulike problemstillinger knyttet til inngåelse, tolkning og opphør av avtaler både mellom private og profesjonelle parter.

Vi bistår også i saker som gjelder tvist etter kjøp og salg av varer og tjenester, herunder kjøp og salg av bolig, etc.

Strafferett

Vi tar på oss oppdrag som både bistandsadvokat og forsvarer i alle typer straffesaker.

Erstatningsrett

Vi bistår både skadelidte og skadevolder, både ved personskade og materielle skader, m.m.

Voldsoffererstatning

Vi hjelper de som har vært utsatt for vold, seksuelle forbrytelser eller andre straffbare forhold som gir rett på voldsoffererstatning.

Helserett

Få bistand til lov om psykisk helsevern. Vi hjelper deg med blant annet klagesaker til kontrollkommisjonen.

Pengekrav

Vi bistår både skyldner og kreditorer i saker som gjelder pengekrav.

Konkurs

Vi har lang erfaring som bostyrer i konkursbo.