Profesjonell bistand fra erfarne advokater

Advokatene Aksnes | Aarskog er et advokatkontor med spesialisert kompetanse og lang erfaring innenfor flere rettsområder. Ta kontakt for en uformell prat med oss i dag.

Kontakt oss

Våre rettsområder

FAMILIERETT

Vi har spesialisert oss på familierett.

Hos oss får du bistand med økonomisk planlegging for ektefeller og samboere, samt bistand ved deling etter opphør av samlivet.

Vi kan tilby fast pris på opprettelse av ektepakter, samboerkontrakter, testamenter og fremtidfullmakter.

Barnefordeling

Vi har speisalisert oss på saker om foreldreansvar, daglig omsorg og omfanget av samværsrett.

ARVERETT

Vi har spesialisert oss på arverett.

Vi bistår deg med alt som har med arv å gjøre. Vi jobber også som bostyrer for tingretten i offentlige dødsbo.

Vi kan tilby fast pris på opprettelse av  testamenter og fremtidfullmakter.

 

 

BARNEVERN

Vi har speisalisert oss på å hjelpe foreldre i saker som gjelder foreldreansvar, daglig omsorg og omfanget av samværsrett.

BISTANDSADVOKAT

Vi har lang og bred erfaring som bistandsadvokat. I den forbindelse bistår vi også med hjelp til å kreve erstatning fra gjerningsmannen. Du kan kotakte oss for hjelp allerede før anmeldelse.

 

 

 

Voldsoffererstatning

Vi hjelper de som har vært utsatt for vold, seksuelle forbrytelser eller andre straffbare forhold som gir rett på voldsoffererstatning.

Konkurs

Vi har lang erfaring som bostyrer i konkursbo.

Erstatningsrett

Vi bistår både skadelidte og skadevolder, både ved personskade og materielle skader, m.m.

Fast eiendom og leie av bolig og øvrige lokaler

Vi bistår i spørsmål vedrørende fast eiendom, herunder saker om leie av bolig og andre lokaler.

Avtalerett / kontraktsrett / PENGEKRAV

Vi bistår ved inngåelse, tolkning og opphør av avtaler både mellom private og profesjonelle parter.

Vi bistår også i tvister etter kjøp og salg av varer og tjenester, herunder kjøp og salg av bolig, etc.

Vi bistår også både skyldner og kreditorer i saker som gjelder øvrige pengekrav

Strafferett

Vi tar på oss forsvareroppdrag i  straffesaker.

Helserett

Få bistand til lov om psykisk helsevern. Vi hjelper deg med blant annet klagesaker til kontrollkommisjonen.

ARBEIDSRETT

 

Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige spørsmål.