Mange ektefeller/samboere får mindre arv enn de kunne fått når partneren dør

Arveloven innebærer ikke en ordning som nødvendigvis sikrer ektefeller/samboere best mulig dersom den ene faller fra. Tvert imot, de fleste ektefellene/samboerne må skrive testament for å sikre lengstlevende best mulig økonomisk ved den enes bortgang.

1. Hvor mye arver ektefeller/samboere uten testament?

Arveloven innebærer at gjenlevende ektefelle/samboer får følgende arv når ektefellen/samboeren dør:

  • Samboer uten felles barn får ikke noe arv.
  • Samboer med felles barn får 4 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Når ektefellen som dør ikke har barn, får gjenlevende ektefelle ½ av arven, men minst 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Resten får foreldrene til den avdøde ektefellen.
  • Når ektefellen som dør har barn, får gjenlevende ektefelle ¼ av arven, men minst 4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Resten av arven får avdødes barn. Dette gjelder uavhengig av om det er felles barn eller ikke.

 

2. Hvordan kan ektefellen/samboeren får mer i arv?

I testament kan man bestemme at samboeren/ektefellen skal arve mer enn det arveloven gir rett på. Hvor mye arv man kan gi til ektefellen/samboeren avhenger av om man er gift eller samboer, om man har barn eller ikke, den økonomiske situasjonen, m.m. Uansett vil man i de fleste tilfellene kunne gi mer arv til ektefellen/samboeren, enn det de får uten testament. 

 

3. Hvilke eiendeler har ektefeller/samboere rett på uten testament?

Arveloven sikrer ikke at gjenlevende ektefelle/samboer får beholde alle felles eiendeler. For å være sikker på at samboer/ektefelle kan kreve å overta felles eiendeler, må dette som regel bestemmes i testament.

 

Det er heller ikke sikkert at lengslevende har økonomi til å beholde felles eiendeler. Det å sikre en ektefelle/samboer mer arv i et testament, jfr. pkt. 2. ovenfor, kan også medføre at lengstlevende har større økonomisk mulighet til å bli boende i felles bolig, beholde hytten, e.l. 

 

4. Bør dere opprette testament?

Vår klare anbefaling er at alle ektefeller og samboere setter seg inn hva et dødsfall vil bety økonomisk for den som sitter igjen, samt om man bør opprette testament for å sikre lengslevende best mulig, ved den enes bortgang. 

0
Feed

Skriv en kommentar